نسخه ضد تحریم « دتماد »

09:13 - 1400/01/21
تولید مواد اولیه داروپخش برنامه صادراتی در سال 97 را رونمایی کرد.

فانا: مدیرعامل تولید مواد اولیه داروپخش در حاشیه نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۸ از برنامه صادرات ۸ میلیون دلاری این مجموعه در ۹۷ خبر داد. به گفته حمیدرضا علیپور صادرات ۹۶ به ۶.۸ میلیون دلار رسید. «دتماد» از توسعه صادرات به عنوان نسخه ضد تحریم نام برده است.