تشدید قوانین ارز خارجی برای صادرات پتروشیمی‌ها

09:08 - 1400/01/21
طبق اخبار رسمی از ایران، کشور قوانین ارز خارجی برای صادرکنندگان پتروشیمی را دشوارتر کرده است.

پتروتحلیل: طبق دستور منتشرشده توسط بانک مرکزی ایران، صادرکنندگان پتروشیمی موظف خواهند بود تا در دو ماه از تاریخ صدور پروانه صادرات، حداقل 95 درصد از ارزش گمرکی محصولات صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در موردی دیگر، یکی از تاجران پلیمر در ترکیه گزارش داد که به دلیل تشدید قوانین ارز خارجی برای صادرات پتروشیمی، با دیرکرد محموله‌ها از ایران مواجه شده است.