افزایش تولید فولاد خام چین

09:04 - 1400/01/21
اتحادیه آهن و فولاد چین در جدیدترین گزارش خود از افزایش تولید فولاد خام اعضای این اتحادیه در 11 روز پایانی ماه آگوست خبر داد.

برطبق این گزارش میانگین تولید فولاد خام اعضای اتحادیه در مدت مذکور به 1/92 میلیون تن رسیده که این رقم در مقایسه با 10 روز میانی ماه آگوست رشدی یک درصدی را نشان میدهد.