گزارش اختصاصی «دنیای بورس» از مجمع سالانه سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر

دارایی اصلی « ومشان » چگونه فروخته شد؟

09:01 - 1400/01/21
سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر مجمع سالانه را با تقسیم سود 250 تومانی به ازای هر سهم برگزار کرد. بحث بر سر چگونگی فروش اصلی‌ترین دارایی شرکت تمامی وقت جلسه مجمع را به خود اختصاص داد.

تاریخ مجمع: چهارشنبه 17/5/1397 در شرکت مشانیر

درصد حضار: 63 درصد

اعضای هیات رئیسه :

آقای صادقی (رئیس مجمع - رئیس هیات مدیره)

آقای بلکوتی (ناظر اول – نماینده سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا)

آقای نظری (ناظر دوم)

آقای صفوتی (دبیر)

آقای رنجبر (مدیرعامل)

- تقسیم سود: 250 تومان، گرچه سود سال 15.9 تومان بود اما از انباشته سنواتی تقسیم شد.

سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (ومشان) در سال 1383 با مشارکت در پذیره نویسی توسط کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نیرو تاسیس و در سال 1392 در بازار توافقی (پایه) فرابورس پذیرفته شد.

گزارش هیات مدیره

مدیرعامل به طور خلاصه به فروش اصلی ترین دارایی شرکت یعنی 484 سهم شرکت «مهندسین مشاور لار» به قیمت کارشناسی‌شده 12.3 میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت قصد تقسیم سود حاصل از فروش آن در مجمع سال قبل را داشتیم که چون در آن موقع هنوز وجه معامله را وصول نکرده بودیم، نماینده فرابورس مانع تقسیم سود شد. تاکنون حدود 5 میلیارد تومان از وجه معامله نقدی و 2.8 میلیارد تومان به صورت اوراق خزانه و  اوراق مشارکت وصول شده و بقیه (حدود یک‌سوم ثمن معامله) سررسید خرداد و آبان 1397 را دارد که بخشی از قسط خرداد هم تسویه شده است. اوراق مشارکت با تنزیل 15 درصد و دارای سود 15 درصدی دریافت شده که در خزانه شرکت موجود است و در واقع اصل سرمایه شرکت است که قابل تقسیم نیست.

وی توصیه کرد با توجه به نقدینگی در اختیار شرکت و مطالبات سود سالهای قبل که در حال تسویه است و اینکه هنوز بخشی از چک‌های فروش شرکت «مهندسین مشاور لار» در ماه های آینده سررسید می‌شود، بخشی از سود معادل 250 تومان که شرکت بدون مشکل قادر به پرداخت خواهد بود تقسیم شود.

گزارش حسابرس: مطلوب (بدون بند شرط)

بند 5 (تاکید بر مطلب خاص) بابت مالیات عملکرد سال 1393 مبلغ 40 میلیون تومان مطالبه شده که نسبت به آن اعتراض صورت گرفته است.

تکلیف شد که موضوع پیگیری شود.

پرسش و پاسخ

1- چرا درحالیکه 29 سهم از شرکت «مهندسین مشاور لار» به قیمت 480 میلیون تومان خریداری شده و پول آن پرداخت شده است، به نام شرکت منتقل نشده است؟

پاسخ: مدیرعامل گفت در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره باید با انتقال سهام موافقت کند که مصوبه هیات مدیره مهندسین مشاور لار را خواهیم گرفت.

« ومشان » به روایت اعداد

سود محقق شده (EPS) به ازای هر سهم 15.9 تومان سال گذشته 395.3 تومان

سود تقسیم شده (DPS) به ازای هر سهم 250 تومان سال گذشته صفر تومان

سود انباشته در پایان سال مالی به ازای هر سهم 423.2 تومان

حاشیه‌های مجمع

- مدیرعامل درحاشیه مجمع ضمن اشاره به انتظارات سهامداران حقیقی و جو مجمع گفت برنامه هیئت مدیره آنست که در سال آینده بقیه سود فروش لار را تقسیم و پس از آن وارد فرآیند کاهش سرمایه و نهایتا فروش پوسته شرکت شود.

- یکی از سهامداران حقیقی به عنوان ناظر نامزد شده بود که قبل از رای‌گیری در جایگاه نشست، اما مدیرعامل گفت هر 2 ناظر با توجه به سهام 26 درصدی «سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا» از نمایندگان آنها انتخاب می‌شود و به این سهامدار پیشنهاد دبیری داد که نپذیرفت.

همین سهامدار اصرار داشت که پاداش هیئت مدیره طبق قانون تجارت باید براساس حداکثر 3 درصد «سود خالص» و نه «سود تقسیمی» تعیین شود که با وجود توضیحات چندباره حسابرس و نماینده بورس قانع نشد و گفت شکایت می‌کند. مدیرعامل هم در انتهای جلسه به وی گفت شما تاکنون تنها به دفتر مقام رهبری شکایت نکرده‌اید! البته برخی از سهامداران (حقیقی) دیگر هم به میزان پاداش معترض بودند. نهایتا هم 1.5 درصد سود تقسیمی به عنوان پاداش درنظر گرفته شد.

- مجمع به خاطر دیرآمدن نمایندگان بورس با 25 دقیقه تاخیر شروع شد.

- در انتهای جلسه 4 نفر از مدیران پیشین و کارکنان شرکت مورد تقدیر قرار گرفتند که دو نفر از آنها حضور داشتند.

.