اما و اگر تولید ریل «ذوب»

08:50 - 1400/01/21
اگر واردات ریل متوقف نشود، تولید ریل ذوب آهن با چالش جدی مواجه می‌شود.

رادیو اقتصاد: ذوب آهن قرارداد فروش 40 هزار تن ریل را به راه آهن دارد اما با وجود تولید ریل در این شرکت،  این قرارداد هنوز عملی نشده است . احسان دشتیانه؛ معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن مهمترین دلیل تاخیر را اصرار راه آهن بر پرداخت ارزی مبلغ قرارداد می‌داند که هنوز مجوزهای لازم را نیز نتوانسته از بانک مرکزی دریافت کند .

در قراداد مذکور آمده است که یک ناظر بین المللی برای تایید محصول ریل ذوب آهن باید از سوی راه آهن معرفی شود که این امر نیز هنوز صورت نگرفته است . این در حالی است که ریل در ذوب آهن در حال تولید است و این شرکت به دلیل مسائل مربوط به انبار کردن آن دیگر نمی تواند به تولید این محصول ادامه دهد.

زیرو بم تولید ریل ملی از نگاه ذوب آهن