بورس کالا از تغییر اولویت‌ها در حوزه قرارداهای مشتقه سخن گفت

پیش‌نگر زعفران و سکه آتی (یکشنبه 11 شهریور)

16:49 - 1400/01/18
با توجه به اعلام خبر تعطیلی معاملات آتی سکه، در گزارش پیش‌نگر امروز به ارائه جزئیاتی از این تصمیم بورس کالا پرداخته شده است. در عین حال آمارهای مربوط به سقف و کف قیمت‌های آتی در معاملات روزانه، تحلیل موقعیتهای تعهدی باز، فعالیت حقیقی و حقوقی و حمایت‌ها و مقاومت های مهم در سررسیدهای مختلف قراردادهای زعفران مورد برسی قرار گرفته است.
پیش‌نگر زعفران و سکه آتی (یکشنبه 11 شهریور)

دنیای بورس- محمد نجفی

اخبار کلان تاثیرگذار بر بازار:

  • امروز مدیریت توسعه بازار مشتقه خبر از تعطیلی معاملات آتی سکه داد. مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا در توضیح این موضوع اعلام کرد این تصمیم با توجه به شرایط بازار نقدی سکه طلا و نوسان‌های غیر عادی قیمت‌های نقدی و در حمایت از منافع سرمایه گذاران بازار مشتقه اتخاذ شده است. به گفته ناصرپور تغییر اولویت‌های بورس کالا در حوزه بازار مشتقه به سمت محصول‌های کشاورزی پس از موفقیت بازار آتی زعفران صورت گرفته و با توجه به معامله بیش از 2.2 میلیون قرارداد در بازار آتی زعفران، سیاست موفق بورس کالا در تغییر مسیر قراردادهای آتی به سمت محصولات کشاورزی باعث اتخاذ این تصمیم شد. مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا همچنین با اشاره به مطالبه فعالان بازار در این خصوص گفت این اقدام پاسخ مناسبی به فعالان بازار است و برنامه های بعدی بورس برای گسترش قرارداد آتی روی محصولاتی است که عمده تولید آنها صادراتی است و کشف قیمت مناسب آنها در بورس به ارتقای شفافیت بازار صادراتی می انجامد.

اطلاعیه های بازار:

مدیریت توسعه بازار مشتقه در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد در راستای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، بر اساس معیارهای بخش الف «ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران در خصوص شرایط اضطراری» و با استناد به بند 10 بخش ب ماده الحاقی فوق، به اطلاع همه فعالان بازار قراردادهای مشتقه می‌رساند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه کارگزاران ملزم به بستن کلیه موقعیت‌های تعهدی باز مشتریان خود بر اساس آخرین قیمت تسویه در تمامی نمادهای معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلا هستند. این تصمیم ساعت 11 تا 12 امروز اجرایی شد.

نکته مهم: از آنجایی که از امروز معامله بر روی قرارداد آتی سکه به صورت رسمی تعطیل شد، داده های  قراردادهای آتی زعفران در این مطلب مورد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیمت تسویه روز گذشته و بازه مجاز قیمت امروز (‌ یکشنبه 11  شهریور)

پیش‌نگر زعفران و سکه آتی (یکشنبه 11 شهریور)5

تحلیل موقعیت تعهدی بازار (با توجه به آمار دو جلسه اخیر معاملاتی هر قرارداد)

پیش‌نگر زعفران و سکه آتی (یکشنبه 11 شهریور)20

موقعیت تعهدی باز نشان دهنده چیست؟

موقعیت تعهدی بازار نشان دهنده مجموع قراردادهای آتی است که هنوز تسویه نشده اند. به عبارتی موقعیت‌هایی هستند که از سوی معامله‌گران بسته نشده یا به مرحله تسویه فیزیکی نرسیده اند.

راهنما: افزایش موقعیت باز در روند صعودی یا نزولی، هشدار بر ادامه روند صادر می‌کند. کاهش موقعیت باز در روندها نشان دهنده احتمال تضعیف روند و بازگشت است. همراهی  داده های مربوط به تغییرات حجم با موقعیت باز به عنوان سیگنال تایید محسوب می‌شود.

با توجه به وضعیت کنونی معاملات و صف نشینی در بسیاری از قراردادها، تغییرات موقعیت های باز  و حجم معالات در قراردادهای سکه بسیار محدود است و بنابراین نمی توان سیگنال قوی از این ناحیه دریافت کرد.

 

خرید و فروش حقیقی- حقوقی (با توجه به آمار آخرین معاملات)

پیش‌نگر زعفران و سکه آتی (یکشنبه 11 شهریور)9

حمایت و مقاومت مهم :

پیش‌نگر زعفران و سکه آتی (یکشنبه 11 شهریور)1