میزان تخصیص ارز دولتی برای تولید دارو

14:44 - 1400/01/18
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات دارو، تجهیزات و مواد اولیه دارویی گفت: اولویت تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان دارو است.

مهر: غلامرضا اصغری با بیان اینکه تاکنون یک سوم از ۳.۵ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات تخصیص یافته است، گفت: تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات از ۲۲ فروردین آغاز شده است و تاکنون در مجموع یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن تخصیص یافت.

وی با اشاره اینکه ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به تجهیزات پزشکی و ۵۰۰ میلیون دلار برای مواد اولیه و دارو اختصاص یافت، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و تجهیزات ثبت سفارش شده که در نوبت دریافت ارزهای متعدد از قبیل یورو، دلار، یوآن و ین قرار دارد. به گفته رییس سازمان غذا و دارو اولویت تخصیص ارز با تامین مواد اولیه دارویی خواهد بود.