بازگشایی «های وب» در هفته آینده؟

13:47 - 1400/01/18
سهام شرکت داده‌گستر عصر نوین با وجود برگزاری مجمع عمومی سالیانه همچنان متوقف است. این در حالی است که در آخرین شفاف‌سازی شرکت، به رای نهایی شورای عالی بورس در خصوص صورت‌های مالی این شرکت اشاره شده است. بر این اساس رسیدگی اولیه سازمان حسابرسی و حسابرسی ویژه به شناسایی درآمد حاصل از USO بر خلاف استانداردهای حسابداری اشاره دارد.
بازگشایی «های وب» در هفته آینده؟

دنیای بورس: سهام داده گستر عصر نوین از جمله شرکت‌های خبرساز از زمان عرضه این سهم در شهریور سال گذشته بود. توقف طولانی‌مدت این سهم طی 8 ماه گذشته با اعتراض سهام‌داران همراه بوده است.  مجمع این شرکت نیز در روز گذشته بدون تقسیم سود میان سهام‌داران برگزار شد. اما نکته‌ای که در مجمع به آن اشاره شد انتظار برای جلسه روز گذشته شورای عالی بورس به منظور رای نهایی در خصوص وضعیت صورت‌های مالی شرکت بود.

بر اساس آخرین شفاف‌سازی که دقایقی قبل روی «کدال» نشست، نظر اولیه حسابرسی ویژه مبنی بر عدم رعایت استانداردهای حسابرسی است. بر اساس بند 12 صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 96 این شرکت، در حالی های‌وب بند 21 استاندارد حسابداری را مبنای شناسایی درآمد از پروژه USO قرار داده است که نظر سازمان متفاوت از آن است و بر اساس آن باید بند 25 استاندارد حسابداری مبنای محاسبات قرار می‌گرفت. بر این اساس در آخرین شفاف‌سازی سازمان بورس اشاره شده: شناسایی درآمد در سالهای 1394 و 1395 در ارتباط با ایجاد زیرساختها (تامین خدمات) خلاف استانداردهای حسابداری است؛ ضروری است اثرات تعدیلی این موضوع در عملکرد سال‌های 1394 الی 1396 و سال 1397 شرکت محاسبه و به عموم اطلاع‌رسانی گردد. ضروری است کلیه شرایط تعیین شده جهت بازگشایی نماد معاملاتی آن شرکت در جلسه مورخ 11/04/1397 کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس (موضوع بند 9 اطلاعیه شفاف سازی مورخ 13/05/1397)، انجام پذیرد. در صورت تحقق موضوعات فوق، بازگشایی نماد معاملاتی با حالت تحت احتیاط و با محدودیت دامنه نوسان صورت پذیرد و انجام معاملات با حالت تحت احتیاط تا زمان ارائه گزارش نهایی حسابرسی ویژه ادامه خواهد داشت و پس از آن با توجه به نتایج حسابرسی ویژه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

با توجه به حکم قانونی شورای عالی بورس به نظر می‌رسد شرکت با تعدیل صورت‌های مالی موافقت کند. بر این اساس احتمال تغییر رویه شناسایی درآمد از پروژه در صورت‌های مالی وجود دارد. برای مثال در سال 96 حدود 108 میلیارد تومان درآمد از این محل شناسایی شده است که احتمالا بخشی از این درآمد و همچنین درآمد ناشی از این موضوع در سال‌های 94 و 95 در حساب‌های «های وب» تعدیل شود.

با لحاظ تغییرات، احتمال بازگشایی سهام شرکت داده‌گستر عصر نوین در هفته آینده به وجود خواهد آمد تا در هفته‌های آتی نتیجه حسابداری ویژه مشخص شود. همچنان نمی‌توان اظهارنظر مشخصی در این خصوص داشت. بین شرکت و سازمان در خصوص نحوه شناسایی درآمد و استاندارد حسابداری اختلاف وجود دارد و باید در انتظار نظرات نهایی در این خصوص بود.

بخشی از شفاف‌سازی سازمان از مصوبه شورای عالی بورس:

موضوع تصمیم‌گیری درخصوص نماد معاملاتی «های وب» در جلسه مورخ 16/05/1396 شورای عالی بورس مطرح گردید و پیرو تصمیمات قبلی این شورا و پس از استماع گزارش حسابرسی ویژه موارد زیر به تصویب رسید:

با توجه به رسیدگی اولیه سازمان حسابرسی در خصوص حسابرسی ویژه و تاکید بر این که شناسایی درآمد در سالهای 1394 و 1395 در ارتباط با ایجاد زیرساختها (تامین خدمات) خلاف استانداردهای حسابداری است؛ ضروری است اثرات تعدیلی این موضوع در عملکرد سالهای 1394 الی 1396 و سال 1397 شرکت محاسبه و به عموم اطلاع رسانی گردد.

-  ضروری است کلیه شرایط تعیین شده جهت بازگشایی نماد معاملاتی آن شرکت در جلسه مورخ 11/04/1397 کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس (موضوع بند 9 اطلاعیه شفاف سازی مورخ 13/05/1397)، انجام پذیرد.

-  در صورت تحقق موضوعات فوق، بازگشایی نماد معاملاتی با حالت تحت احتیاط و با محدودیت دامنه نوسان صورت پذیرد و انجام معاملات با حالت تحت احتیاط تا زمان ارائه گزارش نهایی حسابرسی ویژه ادامه خواهد داشت و پس از آن با توجه به نتایج حسابرسی ویژه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

.