دفاع وزیر بازرگانی آمریکا از تعرفه‌ واردات فولاد و آلومینیوم

11:23 - 1400/01/18
وزیر بازرگانی آمریکا  از موضوع وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم دفاع کرد و این اقدام را برای احیای صنایع کشور ضروری دانست.

ویلبور راس در زمینه تعرفه های وارداتی وضع شده بر واردات فولاد و آلومینیوم اعلام کرد که احیای صنایع آمریکا  بدون وضع تعرفه ها امکان پذیر نیست. وی چین را علت اصلی بروز مازاد ظرفیت تولیدی در بازار آلومینیوم و فولاد دانست و گفت که آمریکا اجازه نمی دهد چینی ها برای غلبه بر نگرانی‌های خود در زمینه بازار کار و اشتغال زایی، صنایع حیاتی برای امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازند.

ذکر این نکته ضروری است که دولت آمریکا از ماه می به صورت  بر آلومینیوم و فولاد تولید شده از سوی برخی از کشورها تعرفه واردتی به ترتیب برابر با 10 و 25 درصد وضع کرد.