مصوبه جدید هیات پذیرش بورس کالا از 4 تیرماه اجرایی می‌شود

2 تغییر در قرارداد سکه آتی

08:34 - 1400/01/18
مشخصات قرارداد آتی سکه طلا براساس مصوبه هیات پذیرش در دو بند تغییر یافت. زمان اجرای تغییرات اعمال شده براساس مصوبه جدید هیات پذیرش بورس کالای ایران دوشنبه هفته جاری؛ 4 تیرماه اعلام شد.
2 تغییر در قرارداد سکه آتی

طبق مصوبه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بندهای 12 و 19 مشخصات قرارداد آتی سکه طلا در دو بند تغییر یافت و از دوشنبه مورخ 4 تیرماه اجرایی می‌شود.

1. تغییر بند 12 مشخصات قرارداد آتی سکه طلا به شرح زیر تغییر یافت:

  • الف) حداقل وجه تضمین: برای موقعیت‌های تعهدی باز خرید 90 درصد وجه تضمین اولیه و برای قیمت‌های تعهدی باز فروش 60 درصد وجه تضمین اولیه

2. تغییر بند 19 مشخصات قرارداد در رابطه با تغییرات سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز فروش قرارداد آتی سکه و اضافه شدن محدودیت سقف مجاز معاملات برای

  • الف) اشخاص حقیقی: موقعیت‌های باز فروش: 200 موقعیت در هر نماد معاملاتی و محدود به 400 موقعیت در تمامی نمادهای معاملاتی
  • ب) اشخاص حقوقی: موقعیت‌های باز فروش :‌200 موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا 10 درصد سرمایه ثبتی شرکت و محدود به 10 درصد موقعیت‌های تعهدی بازار بازار در آن نماد معاملاتی در هر زمان

2 تغییر در قرارداد سکه آتی10

 مشخصات قبلی قراردادهای آتی