در پی بازگشایی نمادهای متوقف‌شده روز گذشته رقم خورد:

ادامه جهش‌های متوالی شاخص

08:22 - 1400/01/18
تا پیش از پایان جلسه معاملاتی روز گذشته تعداد قابل‌توجهی از نمادهای بزرگ بازار در پی تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت پایانی طی 5 روز معاملاتی اخیر متوقف شدند. قریب به یقین این نمادها با انتشار شفاف‌سازی مبنی بر عدم رخداد اتفاق قابل توجه امروز به مدار باز گشتند. بازگشایی این نمادها به خودی خود رشد بیش از 800 واحدی شاخص کل را رقم زده است.
ادامه جهش‌های متوالی شاخص

دنیای بورس: امروز «فولاد»، «کگل» و تعدادی دیگر از نمادهایی که روز گذشته در پی تغییرات پردامنه قیمت پایانی و یا افشای اطلاعات بااهمیت متوقف شده بودند به مدار معاملات بازگشتند. عمده این نمادها در محدوده مثبت قیمتی بازگشایی شدند. در زیر جدول نمادهای بازگشایی شده در این جلسه معاملاتی و حداکثر رشدی که این نمادها نسبت به قیمت پایانی روز گذشته تجربه کردند آورده شده است.

ستون آخر میزان تغییراتی که بازگشایی هر نماد بر شاخص کل بورس به جا گذاشته است را نشان می‌دهد.

ادامه جهش‌های متوالی شاخص16