« خکاوه » از بورس رفت

08:18 - 1400/01/18
سایپا دیزل با تصمیم هیات پذیرش از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده حذف شد.

طبق اطلاعیه منتشره در کدال به علت شمولیت ماده 141 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پذیرش اوراق بهادار سایپا دیزل با تصمیم هیات پذیرش از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شد.