توقف پشت سر هم نمادها

قانون محدودیت نوسان 20 درصدی بورس چه می‌گوید؟

08:15 - 1400/01/18
محتوای قانون محدودیت نوسان بورسی چه بوده که نمادهای بورسی را امروز متوقف کرده است. اکنون این پرسش پیش آمده که محتوای قانون محدودیت نوسان بورسی چه بوده که نمادها را متوقف کرده است.
قانون محدودیت نوسان 20 درصدی بورس چه می‌گوید؟

سال گذشته قانونی مبنی بر توقف نمادها در صورت نوسان 20 درصدی در کمتر از 5 روز معاملاتی از سوی مقام ناظر اجرا شد که امروز البته مستند به همین بند قانونی نمادهای «کگل»، «فاسمین»، «ومعادن» بسته شدند. اکنون برای بسیاری شاید این پرسش پیش آمده که محتوای قانون محدودیت نوسان بورسی چه بوده که نمادها را متوقف کرده است.

براساس چکیده دستورالعمل‌ جدید:

1. نوسان قیمت سهام ممکن است منجر به توقف نماد شود. چنانچه قیمت سهام شرکت در 5 روز کاری بیش از 20 درصد نوسان کند ( مثبت یا منفی)، نماد متوقف و ناشر باید اطلاعیه شفاف‌سازی منتشر کند. نماد متوقف شده در روز معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. البته معیار فوق برای شرکت‌های مندرج در بازار پایه معادل 40 خواهد بود.

2. همچنین این نوسان فقط شامل حال نوسان به سمت بالا نبوده و نوسان به سمت پایین را نیز شامل می‌شود. چنانچه قیمت سهام شرکت در 15 روز کاری بیش از 50 درصد نوسان چه مثبت و چه منفی داشته باشد، نماد متوقف و ناشر باید کنفرانس اطلاع‌رسانی برگزار کند، آنگاه نماد معاملاتی حداکثر 2 روز کاری بعد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.

در همین رابطه گزارش امروز بازار را که متاثر از اهمیت همین بند قانونی بوده در «دنیای بورس» مطالعه کنید:  توقف اتوبوسی در بازار سهام

«دنیای بورس» پیش‌تر هم مروری روی قانون بازگشایی و توقف نمادها در فرابورس داشت: تغییر نحوه توقف نماد در فرابورس