تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی

بیلت فولادی صادراتی ایران گران شد

08:10 - 1400/01/18
تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است:
بیلت فولادی صادراتی ایران گران شد

بیلت فولادی صادراتی ایران گران شد1