تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی

بیلت صادراتی ایران ارزان شد

07:39 - 1400/01/18
تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است:
بیلت صادراتی ایران ارزان شد

بیلت صادراتی ایران ارزان شد12