4 اسناد خزانه جدید

07:30 - 1400/01/18
پذیرش چهار اسناد خزانه اسلامی جدید در نمادهای «اخزا۶۲۱»، «اخزا ۶۰۱۱»، «اخزا ۶۲۳» و «اخزا ۶۲۴» در دومین هفته کاری خردادماه در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس نهایی شد.

وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت ۴ سری اسناد خزانه اسلامی را به ارزش نزدیک به 4.3 هزار میلیارد تومان منتشر کرده که هفتم خردادماه در فرابورس ایران پذیرش شدند. در میان این اوراق تنها سررسید «اخزا۶۲۱» که مدت آن پنج‌ماهه است در سال ۹۷ خواهد بود. بدین ترتیب این اوراق که به تعداد ۵ میلیون ورقه به ارزش 500 میلیارد تومان در اواخر اسفندماه ۹۶ منتشر شد در ۲۲ مردادماه سال جاری سررسید می‌شود.

تعداد کل اوراق «اخزا۶۲۲» نیز ۱۰ میلیون ورقه به ارزش یک هزار میلیارد تومان است که در اواخر اسفندماه ۹۶ منتشر شده اما مدت آن هفده‌ماهه است و بدین ترتیب در روز بیست‌وسوم مردادماه سال ۹۸ یعنی یک سال بعد از «اخزا۶۲۱» سررسید خواهد شد.

در مرداد و شهریورماه سال ۹۹ نیز شاهد سررسید شدن دو سری اسناد خزانه اسلامی یعنی اخزا ۶۲۳ و ۶۲۴ خواهیم بود. اوراق «اخزا۶۲۳» به تعداد ۱۵ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۴۳۳ ورقه منتشر شده که ارزش 1.5 هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. مدت این اوراق که در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ منتشر شده بیست‌ونه ماهه است و در ۲۸ مردادماه سال ۹۹ سررسید خواهد شد.

در نهایت نوبت به «اخزا ۶۲۴» می‌رسد که در مجموع به ارزش 1.2 هزار میلیارد تومان و در اواخر شهریورماه سال ۹۹ سررسید خواهد شد. مبلغ اسمی تمامی این اوراق که به منظور تسویه بدهی‌های بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ منتشر شد، 100 هزار تومان و عامل پرداخت در سررسید نیز سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بود.