انجمن جهانی فولاد خبر داد

افزایش ملموس تولید فولاد خام ایران

06:46 - 1400/01/18
انجمن جهانی فولاد (World Steel) در جدیدترین گزارش خود از افزایش ملموس تولید فولاد خام ایران در ماه آوریل خبر داد. براساس این گزارش تولید جهانی فولاد در مدت مذکور رشدی بیش از 3 درصد را تجربه کرده است.
افزایش ملموس تولید فولاد خام ایران

براساس گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام در 64 کشور رصد شده از سوی این نهاد در ماه آوریل سال 2018 به 147/1 میلیون تن رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشدی 3/3 درصدی است. بدین ترتیب مجموع تولید در 4 ماه ابتدایی سال جاری با رشد سالانه‌ای بیش از 3 درصد در سطح 571 میلیون تن قرار گرفته است.

در ماه آوریل تولید فولاد خام چین با افزایشی 4/8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2017 به 76/6 میلیون تن رسیده و مجموع تولید این کشور در 4 ماه ابتدایی سال نیز رشدی 5 درصدی را پشت سرگذاشته و در سطح 289 میلیون تن گزارش شده است.

همچنین تولید فولاد خام ایران در چهارمین ماه از سال 2018 با نرخ رشد سالانه‌ای به میزان 12/4 درصد در سطح 1/95 میلیون تن برآورد شده و مجموع تولید از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل نیز بیش از 27 درصد افزایش یافته و در سطح 8/1 میلیون تن قرار گرفته است.