ارسال گزارش سازمان حمایت به ستاد تنظیم بازار

قیمت شیر خام کی ابلاغ می‌شود؟  

06:41 - 1400/01/18
سازمان حمایت گزارش کارشناسی آنالیز قیمت شیرخام را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرد. ستاد تنظیم بازار قرار است قیمت شیرخام را امسال با چه عددی تصویب کند؟
قیمت شیر خام کی ابلاغ می‌شود؟  

قیمت شیر خام در سال 97 توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آنالیز و کارشناسی شده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. به گفته رییس انجمن صنایع لبنی ایران که با «دنیای بورس» صحبت کرد: ممکن است در سه‌شنبه هفته جاری این موضوع در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. البته همسو با این موضوع سازمان تعاون روستایی ایران قیمت خرید تضمینی هر کیلو شیر را برای خرید شیر مازاد با نرخ 1440 تومان به تصویب رساند. 

رضا باکری همچنین در خصوص مشوق‌های صادراتی در حوزه لبنی در سه سال اخیر یادآور شد: از 150 میلیارد تومان مصوبه مشوق صادراتی سال 95 نزدیک 120 میلیارد تومان پرداخت شد و تنها 30 میلیارد تومان باقی ماند. سال 96 نیز در حالی مشمول مصوبه مشوق صادراتی نبود که برای سال 97 نزدیک 200 میلیارد تومان مشوق صادراتی در بودجه تصویب شد. البته هنوز مصوبه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای چگونگی پرداخت آن ابلاغ نشده است.

سازوکار پرداخت مشوق صادراتی بدین ترتیب است که کمیته تشکیل شده با حضور وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نمایندگان صنایع لبنی جلسات کارشناسی برگزار می‌کنند و در نهایت آنچه که به تایید سازمان برنامه و بودجه برسد در قالب مصوبه وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود. به گفته رییس انجمن صنایع لبنی در سال 97 تاکنون جلسه کارشناسی در این خصوص برگزار نشده است.