تکلیف جدید بورس به سرمایه‌گذاری‌ها

06:41 - 1400/01/18
سازمان بورس ۲۳ سرمایه‌گذاری حاضر در بورس و فرابورس را به همراه دیگر شرکت‌های این گروه مکلف کرد از صورت‌های مالی نمونه استفاده کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه‌ایی همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده از جمله 23 سرمایه‌گذاری حاضر در بورس و فرابورس را مکلف کرد از صورت‌های مالی نمونه استفاده کنند. این صورت‌های مالی در برگیرنده حداقل الزام‌های ارایه و افشا بوده و در صورتی‌که سازمان بورس، الزام‌های بیشتری برای ارایه و افشا در صورت‌های مالی اعلام کند، شرکت‌ها مکلف به ارایه اطلاعات هستند.

همچنین در تهیه صورت‌های مالی نمونه، به افشای مناسب و کافی اطلاعات تحت شرایط عمومی و کلی تاکید و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. در موارد بااهمیت، اطلاعات مرتبط با شرایط خاص نیز باید حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهای حسابداری گزارش شود.

متن ابلاغیه و نمونه صورت مالی