تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی

کاهش 5 دلاری قیمت بیلت صادراتی ایران

06:22 - 1400/01/18
تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است:
کاهش 5 دلاری قیمت بیلت صادراتی ایران

کاهش 5 دلاری قیمت بیلت صادراتی ایران7