پیش فروش شش ماهه سکه تمام شد

05:17 - 1400/01/18
بانک مرکزی از اتمام پیش فروش شش ماهه سکه خبر داد.

از اواخر فروردین‌ماه سال جاری و همزمان با تحولاتی که در بازار ارز ایجاد و سیاست جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد، نحوه پیش فروش سکه نیز تغییر کرد و از دو سررسید شش ماهه و یک ساله به هفت مرحله افزایش یافت و در حال حاضر پیش فروش شش ماهه سکه خاتمه یافت.

نرخ‌ها در سررسیدهای جدید از این قرار است که سکه تحویل یک ماهه؛ یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه؛ یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه؛ یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه؛ یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله؛ یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه؛ یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه؛ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.