مرحله نخست افزایش سرمایه «وبشهر»

04:52 - 1400/01/18
هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر پیشنهاد خود را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت، به عنوان نخستین گام در تحقق افزایش سرمایه، ارائه کرد. در گزارش امروز این شرکت، به گزارش توجیهی هیئت مدیره «وبشهر» (به منظور افزایش سرمایه 20 درصدی و ارتقای سرمایه شرکت به بیش از 840 میلیارد تومان) و تصویب آن در جلسه این هیئت در تاریخ 23 آذر اشاره شده است. این گزارش به منظور اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی نیز ارسال شده تا مقدمات گام دوم هم در این راستا فراهم شود. گفتنیست محل تامین افزایش سرمایه مذکور مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی است.