گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید 15 زیرمجموعه را واگذار می‌کند

« وامید » به دنبال خروج از سیمانی‌ها

04:28 - 1400/01/18
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در حالی ۱۵ زیرمجموعه خود را برای فروش آگهی کرد که بر مبنای فراخوان اخیر، «وامید» دستورکار خروج از صنعت سیمان را در برنامه دارد. می‌خواهد از صنعت سیمان خارج ‌شود.
« وامید » به دنبال خروج از سیمانی‌ها

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در نظر دارد از 15 زیرمجموعه خود خارج شود. تصمیم «وامید» بر مبنای مفاد ماده 16 قانون رفع مواع تولید رقابت پذیر و خروج بانک های از بنگاهداری صورت می‌گیرد که به گفته برنامه اعلامی قرار است این 15 مجموعه از طریق بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و مزایده عمومی واگذار شوند.

براین اساس قرار است 7 شرکت سرمایه‌گذاری سپه، کویر تایر، سیمان هرمزگان، سیمان بحنورد، سیمان ایلام، سیمان کردستان و سیمان خاش از طریق بورس اوراق بهادار، 3 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید و بازرگانی و تولیدی مرجان‌کار از طریق فرابورس ایران و 5 شرکت سرمایه‌گذاری رفاهی، خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا، تولیدی ساگار و قطعات نسوز، یزد سفالین، سیمان ساوه و تامین سرمایه امین از طریق مزایده عمومی عرضه شود.

فراخوان نوبت اول گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید اعلام کرده متقاضیان حداکثر تا 22 اردیبهشت ماه برای ارسال پیشنهاد وقت دارند.

« وامید » به دنبال خروج از سیمانی‌ها16

.