حساب سرمایه زیر ذره‌بین

04:04 - 1400/01/18
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافت.

مطابق آمارهای بانک مرکزی در دو سال گذشته کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرد؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

تفصیل گزارش را اینجا بخوانید.

.