همزمان با سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی

قیمت محصول‌های پتروشیمی اعلام شد

04:02 - 1400/01/18
دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی را اعلام کرد. اهمیت این بار تعیین قیمت پتروشیمی‌ها در شرایط کنونی همسو با سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز است.
قیمت محصول‌های پتروشیمی اعلام شد

قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی در این هفته پس از اعلام قیمت دلار 4 هزارو 200 تومانی اعلام شد. دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی پیش‌تر اعلام کرده بود: با توجه به توقف اعلام نرخ ارز در سامانه سنا و ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر نرخ یکسان ارز به میزان 400 تومان و همچنین عدم امکان دریافت قیمت‌های جهانی به دلیل تعطیلی روز شنبه، متوسط قیمت جهانی محصول‌های پتروشیمی بر مبنای قیمت‌های جهانی هفته گذشته و نرخ تسعیر ارز 4200 تومان امروز اعلام می‌شود. 

نحوه محاسبه نرخ ارز در محاسبه قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی قیمت‌گذاری بدین ترتیب است که از سایت sanarate.ir قیمت خرید نقدی دلار آمریکا (از یکشنبه تا شنبه قبل از اعلام قیمت) اخذ شده و متوسط حسابی شش روزه  آن به عنوان نرخ ارز در محاسبه‌های قیمت پایه محصول‌های پتروشیمی لحاظ می‌شود.

«دنیای بورس» روند اطلاع‌رسانی قیمت‌های پایه بر مبنای قیمت‌های جهانی را در هر هفته کاری اعلام می‌کند:

قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی/ 26 فروردین‌ماه سال 97

قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی در سال 96

قیمت پایه محصول‌های پلیمری و شیمیایی در سال 95

قیمت خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها

قیمت محصول‌های پتروشیمی اعلام شد15