اولین مرحله افزایش سرمایه «شتران»

03:12 - 1400/01/18
شرکت پالایش نفت تهران از پیشنهاد هیئت مدیره خود به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه سخن گفت. در این اطلاعیه که امروز دو شنبه، 22 آذر، بر روی سامانه «کدال» قرار گرفته است، به تصویب گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه (از مبلغ هزار و دویست میلیارد تومان به مبلغ هزار و ششصد میلیارد تومان؛ معادل با 33 درصد) در جلسه این هیئت در تاریخ 18 آذر اشاره شده است. گفتنیست محل تامین افزایش سرمایه مذکور سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه است.