انتشار 5 هزار میلیارد تومان « اخزا »

02:49 - 1400/01/18
معاون وزیر راه و شهرسازی از انتشار ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه با پیگیری‌های وزیر راه خبر داد.

امیر امینی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با پیگیری‌های وزیر ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی منتشر شد، در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید دارد: در ۵ سال اخیر نسبت به تسویه بدهی‌های راه آهن و ایران ایر از طریق منابع صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی اقدام شد.