تامین مالی 4 طرح پتروشیمی

02:29 - 1400/01/18
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه این بانک در تامین مالی طرح‌های پتروشیمی بوشهر، گچساران، سلمان فارسی و کرمانشاه مشارکت دارد از بازگشایی ال.سی طرح پتروشیمی سلمان فارسی در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته علی صالح آبادی که با «نیپنا» صحبت کرده درحال حاضر این بانک در راه اندازی و توسعه 4 طرح پتروشیمی مشارکت دارد که پتروشیمی بوشهر، گچساران، سلمان فارسی و کرمانشاه را شامل می‌شود.

مشروح خبر را اینجا بخوانید.