بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه

01:35 - 1400/01/18
بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیارد تومان شد.

بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان  رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.