ملاحظات پیش فروش سکه

01:31 - 1400/01/18
پیش فروش سکه این روزها دغدغه طیف زیادی از مردم شده که اگر کسی به خرید سکه در پروژه «پیش فروش» فکر می‌کند باید حتما مواردی را مورد ملاحظه قرار دهد.

برای خرید سکه در پروژه پیش فروش، ملاحظاتی را باید رعایت کرد، هر کسی که در مقام خریدار قرار گیرد باید این ملاحظات را مدنظر قرار دهد:

1. پیش فروش سکه به تعداد نامحدود

2. پیش خرید سکه شش ماهه به ازای هر سکه 1.4 میلیون تومان و پیش خرید سکه دوازده ماهه به ازای هر سکه 1.3 میلیون تومان

3. سکه فقط سکه تمام بهار آزادی است.

4. پیش فروش سکه فقط به صورت شش ماهه یا یک ساله است.

5. ارائه کارت ملی و کپی کارت ملی الزامی است.

6. تکمیل تعهدنامهتوسط متقاضی

7. در صورت انصراف قبل از سررسید فقط اصل مبلغ مسترد می‌شود.

8. حق نقل و انتقال خرید از متقاضی اسقاط می‌شود.

9. امکان تحویل سکه قبل از سررسید نیست.

10. داشتن حساب نزد بانک ملی الزامی است.

ملاحظات پیش فروش سکه0