نخستین گام تاسیس بورس ارز

01:28 - 1400/01/18
با تایید ضمنی معاون ارزی بانک مرکزی، گام نخست برای تاسیس بورس ارز برداشته شد.

احمد عراقچی؛ معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «سنا» مدیریت بازار ارز را هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر ارز برشمرد و گفت: در میان و بلندمدت و با گسترش سایر اوراق ارزی متناسب با نیاز گروهای مختلف، به سمت تعمیق بازار ارز و تشکیل بازار متشکل ارزی حرکت خواهیم کرد.

گواهی سپرده مبتنی بر ارز نخستین ابزار ارزی است که با این گستردگی، اجرایی می شود و گام های بعدی با تکمیل و طراحی ابزارهای جدید در آینده عملیاتی خواهد شد.

جزییات خبر را اینجا بخوانید.