تشدید عرضه ارز « فارس »

01:21 - 1400/01/18
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از تشدید عرضه صادراتی در هفته‌های پایانی سال خبر داد.

عادل نژاد سلیم درباره عرضه ارز مربوط به صادرات محصول‌های پتروشیمی به بازار به منظور متعادل کردن بازار ارز به «ایرنا» می‌گوید: هلدینگ خلیج فارس به طور مرتب ارز صادراتی را در بازار به فروش می‌رساند و مشکلی از این بابت ندارد.

به گفته مدیران، هلدینگ خلیج فارس 50 درصد از درآمد ارزی را در بازار ارز عرضه می‌کنند که در سال جاری به 2.5 تا 3 میلیارد دلار می‌رسد. نژادسلیم در این باره می‌گوید: عمده ارز را با هماهنگی بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال عرضه می‌کند.