تغییرات قیمت هفتگی بیلت در بازار جهانی

بیلت فولادی صادراتی ایران ارزان شد

01:07 - 1400/01/18
تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است:
بیلت فولادی صادراتی ایران ارزان شد

بیلت فولادی صادراتی ایران ارزان شد13