فراخوان فروش 13 درصدی « پکویر »

00:46 - 1400/01/18
یکی از مالکان کویر تایر در نظر دارد 12.69 درصد سهام خود را در بورس تهران به فروش برساند.

سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر می‌خواهد 88 میلیون و 807 هزار و 310 سهم کویر تایر را که معادل 12.69 درصد مالکیت «پکویر» است، از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه کند. فراخوان مزبور در حالی اعلام شده که متقاضیان تا 25 بهمن ماه باید پیشنهادی خود را نشانی شرکت ارسال کنند.

فراخوان فروش 13 درصدی « پکویر »17