برنامه تهاتر ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت

00:35 - 1400/01/18
رئیس اتاق بازرگانی تهران از برنامه پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی از بودجه کل کشور خبر داد.

مسعود خوانساری در حاشیه نخستین همایش آموزشی بین‌المللی مدیریت پروژه در صنعت حفاظت الکترونیک می‌گوید: رقم بدهی انباشته دولت به بخش خصوصی قابل توجه است که پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن از بودجه کل کشور به صحن علنی مجلس رفته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین رقم این بدهی مربوط به بنگاه‌های تجهیزات پزشکی و دارو است، عنوان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه‌های صنعتی، تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت بانک مرکزی به دولت انجام می‌شود. پیش از این وزیر اقتصاد خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بخش خصوصی را با بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها تهاتر کند.