مجوز تسویه بین‌المللی بدهی دولت

00:28 - 1400/01/18
هیات وزیران مجوز تسویه بدهی دولت به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را صادر کرد.

هیات وزیران مجوز تسویه بدهی دولت به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را از منابع بانک مرکزی صادر کرد. وزارت اقتصاد مجاز است بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.