تقاضا از سوی ترکیه کاهش یافت

تضعیف قیمت آهن‌قراضه در بازار جهانی

23:55 - 1400/01/17
در پی کاهش تقاضا برای آهن قراضه به ویژه از سوی ترکیه در بازارهای جهانی، قیمت این محصول روندی رو به افول را در هفته اخیر پشت سرگذاشت.
تضعیف قیمت آهن‌قراضه در بازار جهانی

در هفته کاری منتهی به 19 ژانویه، تقاضا برای آهن قراضه از سوی ترکیه در بازار جهانی به میزان ملموسی پایین آمد. مشتریان قراضه در ترکیه تا روز پنج شنبه در بازار فعالیتی نداشتند  و عرضه کنندگان نیز به تبع این امر مجبور به کاهش پیشنهادهای فروش خود شدند. به تبع افت قیمت های پیشنهادی، سه محموله قراضه در روز جمعه از سوی ترکیه خریداری شد.

در بازار هند و تایوان نیز وضعیت مشابهی حاکم بود و تضعیف تقاضا در هفته ای که گذشت قیمت ها را در مسیر نزولی قرار داد اما میزان افت تقاضا به شدت بازار ترکیه نبود.

بدین ترتیب شاخص قیمت آهن قراضه(قطعات بزگ) متال بولتن با منشا شمال اروپا با افتی 14 دلاری در این هفته به حدود 353 دلار در قرارداد سی اف آر ترکیه رسید.

همچنین شاخص قیمت آهن قراضه با منشا ایالات متحده بیش از 15 دلار پایین آمد و در سطح 363 دلار قرار گرفت.

قیمت آهن قراضه (قطعات درشت) با منشا ایالات متحده در قرارداد سی اف آر بنادر اصلی تایوان نیز با افتی یک دلاری به 354 دلار رسید.

در این میان آهن قراضه خرد شده در قراردادهای سی اف آر هند با کاهشی بیش از  8 دلار  در سطح 371 دلار معامله شد.