وام‌‌‌های قرض‌الحسنه « وبصادر » در 9 ماه

22:58 - 1400/01/17
بانک صادرات ایران در ٩ ماه ابتدای سال ٩٦ قریب به ١٤٥ هزار فقره به ارزش تقریبا 2 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، آمار وام‌های قرض‌الحسنه شبکه این بانک در ۹ ماه منتهی به پایان آذرماه سال‌جاری، حکایت از پرداخت ١٤٤ هزار و٨٢٥ فقره انواع وام قرض‌الحسنه به مبلغ بیش از 1.9 هزار میلیارد تومان دارد.

بنا بر این گزارش، در ٩ ماه اخیر، بانک صادرات ایران ١٢٦ هزار و ٦٢٠ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از 1.3 هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت. همچنین ٣٦٥ فقره وام به میزان بیش از 700 میلیون تومان به نوسازی مسکن روستایی یافت.