روند قیمت محصولات پتروشیمی در سال 2017

22:54 - 1400/01/17
محصولات پتروشیمی در سال 2017 عملکرد متفاوتی را به ثبت رساندند به گونه‌ای که متانول و اتیلن توانستند با افزایش قیمتی نزدیک به 20 درصد بهترین عملکرد را به ثبت برسانند و در مقابل بوتادین بیش از 40 درصد در این مدت ارزان شد.
روند قیمت محصولات پتروشیمی در سال 2017

روند قیمت محصولات پتروشیمی در سال 20172

قیمت‌های اعلام شده برای اتیلن مربوط به قرارداد سی اف آر شمال شرق آسیاست. انواع پلی اتیلن و همچنین پلی پروپیلن بر اساس قیمت سی اف آر شرق دور آسیا گزارش شده اند و قیمت دیگر محصولات بر مبنای قرارداد سی اف آر چین است. قیمت های مذکور از سوی موسسه پلاتس منتشر شده اند.