اعلامیه پذیره نویسی دو شرکت

22:01 - 1400/01/17

«بالبر»

شرکت کابل البرز با انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی روی سامانه «کدال» به تحقق افزایش سرمایه 100 درصدی خود اقدام می‌کند. پیرو این اطلاعیه، پس از انقضای مهلت مقرر برای استفاده از حق تقدم در راستای افزایش سرمایه مذکور، کابل البرز بیش از 7 میلیون سهم را برای پذیره نویسی عرضه می‌دارد. مهلت این پذیره نویسی از تاریخ 15 آذر لغایت 14 دی ماه سال 95 بوده که شماره حساب 219393849 بانک تجارت (شعبه گاندی) به این منظور اعلام شده است.

«دعبید»

همچنین شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز در اطلاعیه امروز خود به عرضه سهام خود در مرز 18 میلیون سهم برای پذیره نویسی عمومی اشاره کرده است. در این اطلاعیه مهلت استفاده از پذیره‌نویسی مذکور از تاریخ 16 آذر تا تاریخ 15 دی 95 عنوان شده است. شماره حساب 5393038036 بانک ملت جهت واریز وجوه تعیین شده است.