برنامه انتشار صکوک مرابحه دولت

22:00 - 1400/01/17
وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای طرح تحول سلامت (خرید تجهیزات پزشکی) ، صکوک مرابحه به ارزش 2 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه منتشر می‌کند.

 مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در این باره می‌گوید: بنا به درخواست مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه جهت خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت واسط مالی فروردین چهارم(با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر این اوراق تخصیص داده شد.

صکوک مرابحه سلامت از فردا چهارشنبه22 آذر96 تا یکشنبه 26 آذر96 با نماد «سلامت6» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران منتشر  می‌شود.

جزییات خبر را اینجا بخوانید.