درآمد و هزینه‌ بانک‌ها در بودجه ۹۷

21:50 - 1400/01/17
دارایی‌های جاری بانک‌ها براساس بودجه ۹۷، بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت.

جمع کل منابع بانک‌های دولتی شامل بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، پست بانک و بانک توسعه تعاون در بودجه سال آینده بیش از 84.5 هزار میلیارد تومان معادل 845 هزار و 248 میلیارد و 406 میلیون ریال است.

از این میزان 82 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین 624 میلیارد تومان به مالیات، 1.2 هزار میلیارد تومان به ۵۰ سود ویژه، 12 میلیارد تومان به سود سهام، 12 میلیارد تومان به سایر حساب‌های تخصیص سود، 1.5 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های سرمایه‌ای و 86 میلیارد تومان به افزایش دارایی‌های جاری اختصاص یافت.

از هزینه‌های مذکور 700 میلیارد تومان به عنوان ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری کسر می‌شود.

در همین رابطه بخوانید:

جزئیات بودجه 97

بدهی «اخابر» به دولت

تهاتر 3 جانبه