تدابیر برای تامین استایرن مونومر

20:44 - 1400/01/17
همزمان با توقف تولید در مجتمع پتروشیمی پارس اقدام های لازم برای تامین نیاز صنایع پایین دستی انجام شده است.

مسئول تنظیم بازار دفترصنایع پایین دستی پتروشیمی در گفت‌وگو با «نیپنا» اظهار کرد: مجتمع پتروشیمی پارس از ابتدای آذرماه برای تعمیرات اساسی یک ماه توقف تولید خواهد داشت اما برنامه‌ریزی لازم برای تامین نیازهای صنایع پایین دستی انجام شد.

به گفته مرضیه طهماسبی تدابیر لازم جهت ذخیره سازی‌های لازم محصول استایرن مونومرانجام شد وعرضه این محصول همانند گذشته کماکان در بورس کالا انجام خواهد و نیازهای بازار تامین می‌شود. این در حالی است که با همکاری بورس کالای ایران و نیز مجتمع‌های پتروشیمی نیاز داخلی به محصول‌های پتروشیمی با توجه به نیازها درحال تامین است.