بررسی واگذاری معادن در مجلس

20:07 - 1400/01/17
تکلیف معادن واگذار شده و میزان پرداخت حقوق دولتی معادن در هیات تحقیق و تفحص مجلس بررسی می‌شود. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به دنبال راستی آزمایی واگذاری معادن کشور است.

سعید باستانی در گفت‌وگو با «تسنیم» در رابطه با تازه‌ترین اقدام‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت اظهار کرد: این تحقیق به منظور تعیین تکلیف معادن واگذار شده و میزان پرداخت حقوق دولتی است و به معنی تحقیق از کل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.

مجلس در صدد است بررسی کند آیا معادن کشور درست واگذار شده و آیا حقوق های دولتی معادن پرداخت می‌شود و آیا در برگزاری مناقصه‌های معادن تخلفاتی انجام شده است؟ قرار است این هفته نخستین جلسه هیات تحقیق و تفحص برگزار شود.