عرضه « غدشت » در 3 آبانماه

19:26 - 1400/01/17
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی قصد دارد بلوک 16 درصدی دشت مرغاب را 3 آبان‌ماه بفروشد.

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی قصد دارد برای بار دوم دشت مرغاب را به قیمت 845 تومان به فروش برساند. پیش از این هم برنامه عرضه بلوک 16 درصدی «غدشت» اعلام شده بود. زمان بیش از 8 میلیون سهم 3 آبان‌ماه اعلام شد.

عرضه « غدشت » در 3 آبانماه15