واکنش سیف به بخشنامه سود بانکی

19:06 - 1400/01/17
سیاست‌گذار پولی معتقد است با اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود در شبکه بانکی، سهم سپرده‌های کوتاه مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش و در مقابل سهم سپرده‌های یکساله و کوتاه مدت ویژه رشد یافت.

ولی اله سیف بامداد دوشنبه در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، با اشاره به اقدام‌های اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، به اظهار نظر منتقدان در این زمینه پاسخ داد.

به گفته وی رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه‌ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و در نهایت کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها تعبیر و تفسیر کرد. فرمانده سیاست‌گذار پولی معتقد است: اقدام های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را تنها به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد.

به گفته وی انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به طور عمده به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است.

جزئیات کامل یادداشت ولی‌اله سیف را اینجا بخوانید.