گشایش اوراق اجاره با نرخ شناور

18:55 - 1400/01/17
مدیر عملیات بازار و اعضای فرابورس ایران از بازگشایی نخستین اوراق اجاره با نرخ شناور در فرابورس خبر داد.

افسانه اروجی؛ مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران با بیان اینکه امروز برای نخستین بار در بازار سرمایه اوراق اجاره دولت با نرخ شناور در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد، در خصوص ویژگی این اوراق عنوان کرد: اوراق با نرخ شناور اوراق بهادار مصون از تغییرات نرخ بهره و مقاوم در برابر تورم یا رکود اقتصادی مقاوم است، به این ترتیب که نرخ اوراق در زمان تورم افزایش و هنگام رکود کاهش می‌یابد و شاخص تورم یا شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند مقیاسی جهت تعیین نرخ این اوراق باشد.

جزئیات بیش‌تر خبر را اینجا بخوانید.