شرط حضور بانک‌ها در موسسه‌های رتبه‌بندی

18:42 - 1400/01/17
هیات مدیره سازمان بورس با اصلاح بندهایی از دستور العمل تاسیس و فعالیت موسسه‌های رتبه ‌بندی اعتباری، مهلت جدیدی برای متقاضیان تاسیس این موسسه‌ها تعیین کرد.

طبق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس، همه متقاضیان تاسیس موسسه رتبه‌بندی تا پایان ساعت اداری شنبه 6 آبان سال‌جاری مهلت دارند، تقاضای تاسیس موسسه مزبور را مطابق با شرایط تعیین شده در دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسه‌های رتبه‌بندی (مصوب 21 فروردین ماه 95 هیات‌مدیره سازمان) و اصلاحیه 8 شهریور 96، به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان ارائه کنند.

به استناد مصوبه‌های پیشین هیات مدیره سازمان، حضور هر یک از بورس ‌های فعال در بازار سرمایه اعم از بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا) و نیز بانک‌‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در ترکیب سهامداری موسسه رتبه‌بندی ممنوع بود که به موجب مصوبه 8 شهریورماه سال‌‎جاری، حضور بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی در ترکیب سهامداری موسسه رتبه‌بندی فقط به صورت غیرمستقیم و حداکثر تا 10 درصد مجاز خواهد بود.