روابط بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران

18:35 - 1400/01/17
مدیران بانکی ایران می‌گویند: به مرور زمان و برخلاف ابتدای برجام، بانک‌های بزرگ اروپایی در حال برقراری رابطه بانکی خود با بانک‌های مختلف ایرانی هستند.

علی صالح آبادی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این باره می‌گوید: در ابتدای امضای توافق برجام، رابطه بانکی با بانک‌های کوچک و متوسط برقرار می‌شد اما اکنون بانک‌های بزرگ دنیا در پی برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند.

وی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانک‌های بزرگ اروپایی می‌گوید: بانک‌هایی همچون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از نمونه بانک‌هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حواله‌های مشتریان ایرانی را می‌پذیرد، در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود. در همین رابطه مدیر عامل اوبربانک اتریش که در میان نخستین بانک‌های اروپایی است که بعداز برجام وارد ایران خواهد شد، از انعقاد توافقنامه با ایران جهت فاینانس در سرمایه‌گذاری های مشترک خبر داد.

بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم‌ترین اقدام‌هایی به شمار می‌رود که در سایه اجرای برجام و توافق با گروه 1+5 صورت گرفت.