تایید موافقت‌نامه ریلی ایران با افغانستان

18:30 - 1400/01/17
هیات وزیران پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را در مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقت‌نامه بین ایران و افغانستان پذیرفت.

طبق مصوبه هیات دولت وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره و امضای موقت موافقت‌نامه در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

جزئیات خبر را اینجا بخوانید.